Αντιμετώπιση κατάγματος με Κυφοπλαστική

Αντιμετώπιση κατάγματος με Κυφοπλαστική

Έχει φανεί ότι, όταν ένα κάταγμα αντιμετωπιστεί σύντομα με εφαρμογή διαδερμικής κυφοπλαστικής, βελτιώνονται σημαντικά ο πόνος, η διόρθωση της γωνίας κύφωσης, καθώς και το τελικό ύψος των σπονδύλων που έχουν υποστεί καθίζηση.

Tags