Εκφυλιστικές Διαταραχές της σπονδυλικής στήλης: Ποια είναι τα συμπτώματα;

Εκφυλιστικές Διαταραχές της σπονδυλικής στήλης: Ποια είναι τα συμπτώματα;

Μερικά από τα συμπτώματα που συνήθως χαρακτηρίζουν τις εκφυλιστικές - παραμορφωτικές παθήσεις της σπονδυλικής στήλης είναι τα ακόλουθα:

  • πόνος,
  • αίσθημα καύσου,
  • μουδιάσματα,
  • μυϊκή αδυναμία,
  • αλλαγή της στάσης του σώματος.

Αξίζει να σημειωθεί, πως οι νέες, ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές τεχνικές και η χρήση πιο βιοσυμβατών υλικών έχουν βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών που πάσχουν από αυτές τις παθήσεις.

Tags