Κάταγμα σπονδυλικής στήλης: Η γρήγορη αντιμετώπιση με κυφοπλαστική είναι το «κλειδί»

Κάταγμα σπονδυλικής στήλης: Η γρήγορη αντιμετώπιση με κυφοπλαστική είναι το «κλειδί»

Έχει φανεί, ότι η αντιμετώπιση ενός κατάγματος σπονδυλικής στήλης με κυφοπλαστική σε διάστημα μικρότερο των 2 μηνών από την έναρξη του πόνου, οδηγεί σε μεγαλύτερη βελτίωση στη διόρθωση της γωνίας της κύφωσης και στο ύψος των σπονδύλων που έχουν υποστεί καθίζηση,

συγκριτικά με τους ασθενείς στους οποίους η κυφοπλαστική εφαρμόζεται σε διάστημα αργότερο των δύο μηνών από την έναρξη του πόνου.

Tags