Μια ήπια σκολιωτική καμπυλότητα είναι λόγος ανησυχίας;

Μια ήπια σκολιωτική καμπυλότητα είναι λόγος ανησυχίας;

4 στα 5 άτομα που πάσχουν από σκολίωση έχουν καμπύλες μικρότερες από 20 μοίρες. Τέτοιες καμπύλες συνήθως περνούν απαρατήρητες από το μη εκπαιδευμένο μάτι και δεν αποτελούν λόγο ανησυχίας, εφόσον δεν δείχνουν σημάδια περαιτέρω εξέλιξης.

Ωστόσο, σε παιδιά και εφήβους που βρίσκονται στη φάση της ανάπτυξης, οι ήπιες σκολιωτικές καμπυλότητες μπορεί να επιδεινωθούν γρήγορα (10 μοίρες ή και περισσότερες μέσα σε λίγους μήνες). Επομένως, για αυτή την ηλικιακή ομάδα συνίσταται συχνός έλεγχος από τον ορθοπαιδικό σπονδυλικής στήλης.

Tags