Οστεοπόρωση: Ποια είναι η πιο αξιόπιστη εξέταση;

Οστεοπόρωση: Ποια είναι η πιο αξιόπιστη εξέταση;

Η οστεοπόρωση είναι μια ασθένεια των οστών κατά την οποία δημιουργείται μια λέπτυνση της δομής του οστού που επηρεάζει την αντοχή του και οδηγεί σε αυξημένο κίνδυνο κατάγματος.

Η πιο αξιόπιστη εξέταση για την οστεοπόρωση είναι η DEXA (απορροφησιομέτρηση ακτίνων Χ διπλής ενέργειας). Με την εξέταση αυτή, όχι μόνο είναι δυνατό να επιβεβαιωθεί η οστεοπόρωση, αλλά επίσης να ποσοτικοποιηθεί η σοβαρότητα της (φυσιολογικό οστούν-οστεοπενία-οστεοπόρωση-βαριά οστεοπόρωση).

Τα αποτελέσματα αυτά δίνουν πληροφορίες σχετικά με την σοβαρότητα της οστεοπόρωσης και είναι χρήσιμα για την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας.

Tags