Σπονδυλολίσθηση: Γιατί αναπτύσσεται κυρίως σε παιδιά ηλικίας 5-15 ετών;

Σπονδυλολίσθηση: Γιατί αναπτύσσεται κυρίως σε παιδιά ηλικίας 5-15 ετών;

Η σπονδυλολίσθηση αναπτύσσεται πιο συχνά σε παιδιά 5-15 ετών λόγω του συνδυασμού αυξημένης ανάπτυξης και της αυξημένης αθλητικής δραστηριότητας που παρατηρείται σε αυτές τις ηλικίες.

Πιο επικίνδυνα θεωρούνται τα αθλήματα που περιλαμβάνουν άρση βαρών, στροφικές κινήσεις της οσφύος και κυρίως κινήσεις υπερέκτασης της σπονδυλικής στήλης.

Tags