Σπονδυλολίσθηση - Θεραπεία

Σπονδυλολίσθηση - Θεραπεία

Εφόσον δεν υπάρχουν συμπτώματα, για την αντιμετώπιση της σπονδυλολίσθησης δεν απαιτείται κάποια ιδιαίτερη θεραπεία. Αρκεί η διατήρηση της γενικής φυσικής κατάστασης του ασθενή με ασκήσεις γενικής φυσικής κατάστασης και κυρίως ενδυνάμωσης κορμού και διατάσεων,  όσο ο οξύς πόνος καταλαγιάζει.

Ο έλεγχος του πόνου, όσο διάστημα διαρκεί η οξεία έξαρση των συμπτωμάτων, επιτρέπει στον ασθενή να διατηρεί ένα φυσιολογικό τρόπο ζωής, στον οποίο συμβάλλει η τακτική άσκηση.

Η μέθοδος της θεραπείας που θα ακολουθηθεί για την αντιμετώπιση της  σπονδυλολίσθησης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον ίδιο τον ασθενή, την ποιότητα ζωής που θέλει να έχει, καθώς και τον βαθμό ανοχής του στα συμπτώματα. Οι ενέσιμες θεραπείες βοηθούν σε πολλές περιπτώσεις να επιβεβαιωθεί, ότι η σπονδυλολίσθηση είναι η αιτία των συμπτωμάτων που ταλαιπωρούν τον ασθενή.

Η χειρουργική επέμβαση στη σπονδυλική στήλη μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στη θεραπεία της σπονδυλολίσθησης. Υπάρχουν διάφορες επεμβάσεις που μπορούν να διενεργηθούν, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της περίπτωσης του κάθε ασθενή. Συνήθως, πρόκειται για επεμβάσεις που περιλαμβάνουν σταθεροποίηση με σπονδυλοδεσία με αυτόλογο οστικό μόσχευμα, ενώ, εάν υπάρχει πόνος στο νεύρο, μπορεί να γίνει ταυτόχρονα αποσυμπίεση του νεύρου. Σε κάθε περίπτωση, η ακριβής χειρουργική επέμβαση στην οποία θα πρέπει να υποβληθεί κάποιος ασθενής αποφασίζεται μετά από σχετική συζήτηση με τον υπεύθυνο χειρουργό σπονδυλικής στήλης, ο οποίος θα συνεκτιμήσει όλες τις παραμέτρους που αφορούν τον συγκεκριμένο ασθενή.

Tags