Κατάγματα σπονδυλικής στήλης - Μη οστεοπορωτικά

Κατάγματα σπονδυλικής στήλης - Μη οστεοπορωτικά

Οι περισσότερες κακώσεις της σπονδυλικής στήλης δεν απαιτούν χειρουργική επέμβαση, καθώς το κάταγμα συνήθως είναι σταθερό. Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη για χειρουργική επέμβαση, ο κύριος στόχος είναι η σταθεροποίηση της κατάστασης του κατάγματος, ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω πρόκληση βλάβης, είτε στον νωτιαίο μυελό είτε στη φυσιολογική στάση της σπονδυλικής στήλης.

Τα σπονδυλικά κατάγματα μπορεί να προκαλέσουν αυξημένη καμπυλότητα  στην περιοχή της σπονδυλικής  στήλης (κύφωση), η οποία με τη σειρά της συχνά προκαλεί πόνο και περιορισμένη λειτουργικότητα, λόγω της αλλαγής στη στάση του σώματος.

Ως εκ τούτου, τις περισσότερες φορές, η χειρουργική θεραπεία αφορά στη σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης με βίδες και ράβδους, που τοποθετούνται πάνω και κάτω από τους προσβεβλημένους σπονδύλους, ώστε να αποτραπούν περαιτέρω παραμορφωτικές αλλαγές στη στάση του σώματος. Σε περίπτωση που δεν ενδείκνυται χειρουργική θεραπεία, συνήθως εφαρμόζεται κορσές ή νάρθηκας. Στόχος της θεραπείας με χρήση κορσέ είναι τόσο ο περιορισμός του πόνου, όσο και των αλλαγών της στάσης του σώματος, κατά τη διάρκεια επούλωσης του τραύματος.

Θα πρέπει κανείς να έχει υπόψη, ότι τις περισσότερες φορές ένα κάταγμα σπονδυλικής στήλης συνοδεύεται από οξύ πόνο, ο οποίος συνήθως υποχωρεί μέσα σε 4-8 εβδομάδες. Επίσης, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις ασθενών κατά τις οποίες, παρά τη χειρουργική θεραπεία ή τη θεραπεία με κορσέ, εξακολουθούν να εμφανίζουν συνεχή πόνο και αλλαγές στη στάση του σώματος (αυξημένη κύφωση). Σε αυτές τις περιπτώσεις συνίσταται η συζήτηση με έναν ειδικό ορθοπεδικό σπονδυλικής στήλης, προκειμένου να ανευρεθεί ο πιο κατάλληλος τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος.

Tags