Προτάσεις του Spine20 σχετικά με τη βελτίωση της υγείας και του επιπέδου ζωής των ανθρώπων που πάσχουν από παθήσεις της σπονδυλικής στήλης προς τη Σύνοδο Κορυφής των G20

Προτάσεις του Spine20 σχετικά με τη βελτίωση της υγείας και του επιπέδου ζωής των ανθρώπων που πάσχουν από παθήσεις της σπονδυλικής στήλης προς τη Σύνοδο Κορυφής των G20

Το SPINE20 αποτελεί μια ομάδα ειδικών συμβούλων σχετικά με τις παθήσεις της σπονδυλικής στήλης, η οποία απευθύνεται σε κυβερνήσεις, ιδρύματα και άλλους οργανισμούς με στόχο την ανάδειξη και την εφαρμογή των καθιερωμένες ιατρικών πρακτικών αλλά και των πρακτικών που βασίζονται στην αποδεικτική ιατρική (Evidence Based Medicine) στον τομέα της αντιμετώπισης παθήσεων που σχετίζονται με την  σπονδυλική στήλη. 

Τον Σεπτέμβριο του 2021 έλαβε χώρα στη Ρώμη η δεύτερη συνάντηση του SPINE20 με θέμα «Η συμβολή της φροντίδας της σπονδυλικής στήλης στην υγεία και στη διατήρηση του υψηλού επιπέδου ζωής των ανθρώπων».

Πριν τη συνάντηση, η επιστημονική επιτροπή του SPINE20 κατέγραψε προβλήματα που επηρεάζουν αρνητικά την υγεία και τον τρόπο ζωής των ανθρώπων που πάσχουν από προβλήματα της σπονδυλικής στήλης και κατέληξε σε 6 προτάσεις, οι οποίες τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση επιτρέποντας στο κοινό και στις εμπλεκόμενες κοινότητες να τις σχολιάσει.

Τελικά, 188 συμμετέχοντες από 27 χώρες ενέκριναν τις τελικές προτάσεις που υποβλήθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής των G20, δηλαδή στη σύνοδο των 20 πιο πλούσιων χωρών, και οι εξέλιξή τους θα παρουσιαστεί στο επόμενο συνέδριο του SPINE20 που θα λάβει χώρα στην Ινδονησία μέσα στο 2022.

Οι 6 προτάσεις του SPINE20 προς τη Σύνοδο Κορυφής των G20 σχετικά με τη βελτίωση της υγείας και της διατήρησης του υψηλού επιπέδου ζωής των ανθρώπων που πάσχουν από παθήσεις της σπονδυλικής στήλης είναι οι ακόλουθες:

Πρόταση 1

Πολλοί ασθενείς με παθήσεις της σπονδυλικής στήλης έχασαν την πρόσβαση στην ιατρική φροντίδα ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της Πανδημίας Covid-19. Το SPINE20 προτείνει οι χώρες που ανήκουν στους G20 να επεκτείνουν την τηλεϊατρική στον τομέα των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης, ιδιαίτερα λόγω της τρέχουσας συνεχιζόμενης κατάστασης με τον Covid-19.

Πρόταση 2

Ο πόνος στην πλάτη είναι ένα φαινόμενο που επηρεάζει το 80% - 90% των ενηλίκων τόσο στις αναπτυγμένες, όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Τα στοιχεία δείχνουν, ότι το 30% των πασχόντων βιώνουν απώλεια λειτουργικότητας, ενώ ο παρατεταμένος πόνος οδηγεί σε αδυναμία εργασίας, φτώχεια και μείωση της ποιότητας ζωής. Ο επίμονος, χρόνιος πόνος καθιστούν τις παθήσεις της σπονδυλικής στήλης βασική αιτία αναπηρίας παγκοσμίως.

Το SPINE20 προτείνει την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών ειδικοτήτων προκειμένου οι ασθενείς να λαμβάνουν εξατομικευμένη θεραπεία. Με τον τρόπο αυτό, μειώνεται το κόστος της ιατρικής περίθαλψης και αυξάνεται το ποσοστό του παραγωγικού πληθυσμού.

Πρόταση 3

Παρά τις σημαντικές δαπάνες για την υγεία, τα συστήματα υγείας παγκοσμίως επιβαρύνονται σημαντικά λόγω περιστατικών που σχετίζονται με παθήσεις της σπονδυλικής στήλης. Μάλιστα η πανδημία Covid-19, και ιδιαίτερα οι επιπτώσεις του συνδρόμου Long Covid, έχουν μεγενθύνει αυτό το πρόβλημα. Ωστόσο, οι περισσότεροι άνθρωποι αδυνατούν να ωφεληθούν από τη διαδικασία της αποκατάστασης του πόνου στο λαιμό και στην πλάτη, καθώς αυτή η υπηρεσία σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι διαθέσιμη στη χώρα τους και σε άλλες περιπτώσεις είναι πολύ ακριβή.

Το SPINE20 καλεί τις χώρες που ανήκουν στις G20 να διευκολύνουν και να επενδύσουν στην ανάπτυξη ικανού εργατικού δυναμικού στον τομέα της αποκατάστασης, ώστε να μειωθούν τα περιστατικά που ''βαραίνουν'' τα κατά τόπους εθνικά συστήματα υγείας με παθήσεις που σχετίζονται με την σπονδυλική στήλη.

Πρόταση 4 

Η κοινωνική και οικονομική επιβάρυνση των τοπικών κοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων και των χωρών που αποτελούν τις χώρες G20, από εκφυλιστικές ασθένειες της σπονδυλικής στήλης και οστεοπορωτικά κατάγματα των σπονδύλων στους ηλικιωμένους είναι συνεχώς αυξανόμενη. Αυτό έχει σημαντικό αντίκτυπο στον τρόπο ζωής και τις προσδοκίες που μπορεί να έχει κανείς από τους ηλικιωμένους ως προς τη συνεισφορά τους στην οικογένεια και στην παραγωγικότητα.

Το SPINE20 καλεί τις χώρες G20 να αναλάβουν πρωτοβουλίες προώθησης στους ηλικιωμένους ενός τρόπου ζωής που να περιλαμβάνει καθημερινές ασκήσεις, αποχή από το κάπνισμα και σωστή διατροφή, ώστε να απολαμβάνουν το υψηλό επίπεδο ζωής που προσφέρει η διατήρηση της υγείας της σπονδυλικής στήλης.

Πρόταση 5

Οι παθήσεις της σπονδυλικής στήλης αποτελούν βασική αιτία απώλειας της λειτουργικότητας και του επιπέδου ζωής ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες περιοχές του κόσμου. Διάφοροι παράγοντες (οικονομικοί, πολιτισμικοί, γεωγραφικοί) συνηγορούν στο να υπάρχει μειωμένη πρόσβαση των ανθρώπων σε τρόπους αντιμετώπισης των παθήσεων που σχετίζονται με την σπονδυλική στήλη. Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητός ο ρόλος της ελλιπούς πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσμού σε αυτή την εξέλιξη.

Το SPINE20 καλεί τις χώρες της G20 να συμβάλλουν στην αύξηση των υποδομών που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης τόσο στις αναπτυσσόμενες χώρες, όσο και στις υπο εξυπηρετούμενες κοινότητες παγκοσμίως, μέσω της προαγωγής της συνεργασίας μεταξύ των επιστημονικών ομάδων των χωρών G20 και των τοπικών επιστημονικών κοινοτήτων που υπο εξυπηρετούνται με στόχο τη δημιουργία αυτόνομων, τοπικών επιστημονικών φορέων.

Πρόταση 6

Λέγεται ότι χρειάζονται περίπου 17 χρόνια για να ενσωματωθούν οι πρακτικές της αποδεικτικής ιατρικής (Evidence Based Medicine) στις επίσημες ιατρικές πρακτικές, παρόλο που η έρευνα παράγει συνεχώς αποδεικτικά στοιχεία που καθιστούν την αντιμετώπιση διαφόρων παθήσεων της σπονδυλικής στήλης πιο αποτελεσματική.

Το SPINE20 καλεί τις χώρες της G20 να εφαρμόσει στρατηγικές προώθησης των ευρημάτων της αποδεικτικής ιατρικής (Evidence Based Medicine) σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω της μετάφρασής τους σε τοπικές γλώσσες αλλά και μέσω της καθιέρωσης συγκεκριμένων διαδικασιών εφαρμογής, ώστε οι ασθενείς να μπορούν να ωφεληθούν άμεσα από τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα.

Tags