Θεραπεία & πρόγνωση σκολίωσης - Ο δρόμος προς την ανάκαμψη

Θεραπεία & πρόγνωση σκολίωσης - Ο δρόμος προς την ανάκαμψη

Η διαδικασία της θεραπείας της σκολίωσης σε πολλές περιπτώσεις περιλαμβάνει απλώς την αξιολόγηση, την επανεξέταση και την επιβεβαίωση, ότι η καμπύλη είναι ήπια και δεν επιδεινώνεται προοδευτικά.

Μια καμπύλη στη σπονδυλική στήλη μετά την ηλικία των 8 ετών δεν επηρεάζει τα εσωτερικά όργανα ούτε περιορίζει τη λειτουργία της καρδιάς και των πνευμόνων. Μάλιστα, η συμμετοχή σε ασκήσεις και φυσικές δραστηριότητες δεν πρέπει να περιορίζεται καθόλου, καθώς η καμπύλη της σπονδυλικής στήλης δεν αποτελεί «αδυναμία» ούτε και πρέπει να θεωρείται αναπηρία.

Σε νέους ανθρώπους που εξακολουθούν να αναπτύσσονται, η χρήση νάρθηκα σπονδυλικής στήλης μπορεί να μειώσει την πιθανότητα επιδείνωσης της καμπύλης. Μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης της σπονδυλικής στήλης, η κλινική αποτελεσματικότητα του νάρθηκα είναι χαμηλή.

Η χειρουργική επέμβαση στη σπονδυλική στήλη αποτελεί μια άλλη θεραπευτική προσέγγιση, η οποία είναι πολύ αποτελεσματική ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που η καμπύλη είναι μεγάλη. Το κύριο πλεονέκτημα της χειρουργικής θεραπείας της σκολίωσης είναι η βελτίωση του σχήματος του σώματος και η εσαεί σταθεροποίηση της καμπύλης, μετά τη χειρουργική επέμβαση. Η χειρουργική επέμβαση που απαιτείται για τη διόρθωση της σκολίωσης ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος της καμπύλης και τις χειρουργικές της ιδιαιτερότητες. Οι περισσότερες επεμβάσεις για τη σκολίωση περιλαμβάνουν τη διόρθωση της καμπύλης (εντός των ορίων ασφαλείας) και τη σπονδυλοδεσία αυτού του τμήματος της σπονδυλικής στήλης. Οι κίνδυνοι της χειρουργικής επέμβασης θα πρέπει να εξηγούνται προσεκτικά και να αξιολογούνται με βάση τα οφέλη που θα προκύψουν από την επέμβαση. Αυτή η διαδικασία συναίνεσης γίνεται στα πλαίσια της διαδικασίας κοινής λήψης αποφάσεων μεταξύ του γιατρούτου ασθενούς και της οικογένειας.

Tags